Aktualne działania

 • Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich 2023

  Realizacja projektu “Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania sporów w środowisku szkolnym gmin Powiatu Wrocławskiego”

  TEO realizuje projekt: Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania sporów w środowisku szkolnym gmin Powiatu Wrocławskiego, współfinansowany przez Powiat Wrocławski. W ramach projektu szkolimy nauczycieli szkół znajdujących się na terenie powiatu wrocławskiego w zakresie mediacji szkolnych oraz rówieśniczych, prowadzimy badania nad konfliktami w środowisku szkolnym oraz prowadzimy akcję upowszechniającą mediacje. W ramach projektu współpracujemy z Kancelarią Mediacyjną Magdalena Cetera.

 • Dofinansowanie publikacji naukowych 2023

  Współfinansowanie „Leksykonu mediacji”.

  TEO jest jednym z patronów publikacji "Leksykon mediacji", który stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy na temat mediacji. Interdyscyplinarne opracowanie pod red. M. Cetery i M. Tabernackiej, powstało przy udziale naszych członkiń - Katarzyny Kobielskiej i Moniki Wichłacz.

 • Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich 2023

  TEO sponsorem Pikniku Instytutu Politologii UWr

  Wsparliśmy organizację corocznego wydarzenia organizowanego przez studentów i pracowników Instytutu Politologii oraz Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie Pikniku znalazły się m.in. konkurs na najwytrwalszego studenciaka, turniej piłkarzyków, gra "Konflikt Światowy", konkurs na karykaturę, konkurs z okazji dnia dziecka przygotowany przez prowadzących, quiz wiedzy oraz grill.

 • Dofinansowanie konferencji i warsztatów 2022

  TEO wspiera organizację 5 Ogólnopolskiego Kongresu Politologicznego “Polityka ładu, polityka chaosu”, Wrocław 21-23 września 2022.

  TEO sponsorem 5 Ogólnopolskiego Kongresu Politologicznego “Polityka ładu, polityka chaosu”, największego i najbardziej prestiżowego wydarzenia dla polskiego politologicznego środowiska naukowego. W dniach 21-23 września 2022 r. Kongres Politologiczny organizował Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław odwiedziło ponad 600 naukowców z Polski i świata, którzy dyskutowali w 120 panelach i wygłosili 616 referatów. Więcej informacji na stronie Kongresu: https://5kongres.uni.wroc.pl/

Cel

online meeting graphic

Za główny cel swojej działalności TEO uznało podejmowanie wszelkich działań zmierzających do prowadzenia edukacji obywatelskiej i popularyzacji wśród różnych grup obywateli wartości demokratycznych. 
Do innych celów Towarzystwa należy zaliczyć:

 • rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o polityce, politologii, nauk społecznych, humanistycznych i obszarowo pokrewnych; 
 • wymianę doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki, zajmującymi się polityką; 
 • podnoszenie rangi nauk społecznych w działalności naukowej i dydaktycznej.

 

Nasze działania w liczbach

Organizacja szkoleń

17

Organizacja szkoleń

Dofinansowanie konferencji i warsztatów

17

Dofinansowanie konferencji i warsztatów

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych

12

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych

Dofinansowanie publikacji naukowych

12

Dofinansowanie publikacji naukowych

Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich

12

Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich