Nasze działania

 • Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich 2024

  Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym gmin powiatu wrocławskiego - EDYCJA II

  Projekt „Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym gmin powiatu wrocławskiego – EDYCJA II” realizowany jest w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego: podniesienie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego . Projekt współfinansowany jest przez powiat wrocławski, obejmuje swym zasięgiem teren powiatu wrocławskiego. Okres realizacji Projektu: 1 marca 2024 r. – 31 października 2024 r. Realizatorem Projektu jest stowarzyszenie Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej.

 • Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych 2024

  TEO realizuje projekt „Regiony i ich samorządy. Tradycja, rola, reprezentacja mieszkańców” 2023 - 2025

  Celem projektu „Regiony i ich samorządy. Tradycja, rola, reprezentacja mieszkańców” jest upowszechnienie wiedzy na temat sejmików województw w Polsce. Opowiemy o historii polskich sejmików oraz obecnej roli i znaczeniu samorządów województw. 
  Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II NdS-II/SN/0110/2023/01.
  Więcej na regiony.teo-wroclaw.pl

 • Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych 2024

  TEO organizuje konferencję naukową pt. „Sejmiki województw w polskich systemach politycznych” – styczeń 2024 r.

  Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych badań dotyczących problematyki samorządów województw w Polsce oraz wymiana doświadczeń między środowiskiem naukowym i reprezentantami władzy publicznej. W wydarzeniu wezmą udział badacze, reprezentanci władz samorządowych, dziennikarze, studenci.
  Naszymi partnerami są Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział we Wrocławiu.
  Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka II”, nr KONF/SN/0511/2023/01.

Nasze działania – ujęcie chronologiczne

2024

Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym gmin powiatu wrocławskiego - EDYCJA II
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
TEO realizuje projekt „Regiony i ich samorządy. Tradycja, rola, reprezentacja mieszkańców” 2023 - 2025
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
TEO organizuje konferencję naukową pt. „Sejmiki województw w polskich systemach politycznych” – styczeń 2024 r.

2023

Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Realizacja projektu “Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania sporów w środowisku szkolnym gmin Powiatu Wrocławskiego”
Dofinansowanie publikacji naukowych
Współfinansowanie „Leksykonu mediacji”.
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
TEO sponsorem Pikniku Instytutu Politologii UWr

2022

Dofinansowanie konferencji i warsztatów
TEO wspiera organizację 5 Ogólnopolskiego Kongresu Politologicznego “Polityka ładu, polityka chaosu”, Wrocław 21-23 września 2022.

2018

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Współorganizacja, wraz z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oddział we Wrocławiu, seminarium naukowo-szkoleniowego „Metody ilościowe w badaniach politologicznych”, 9-10. 11 i 7-8. 12. 2018 r.
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Przygotowanie i sfinansowanie wyjazdu badawczego grupy studentów Zarządzania Projektami Społecznymi wraz z drem Andrzejem Ferensem. Tytuł przedsięwzięcia „Animacja aktywności społecznej w działaniu. Aktywne Przedgórze Sudeckie”, 17.04. 2018
Organizacja szkoleń
Przygotowaniu materiałów edukacyjnych oraz zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla trenerów w ramach drugiej części projektu „Moja Europa”. Projekt skierowany do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (licea i technika)
Dofinansowanie publikacji naukowych
Opracowanie podręczników: Wokół dyskryminacji. Materiały edukacyjne oraz Wokół dyskryminacji. Suplement dla trenerów (wersja elektroniczna oraz wersja do druku); Prawa człowieka. Materiały edukacyjne oraz Prawa człowieka. Suplement dla trenerów

2017

Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie konferencji naukowej pt. Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje systemów wyborczych” organizowanej przez Instytut Politologii UWr
Dofinansowanie publikacji naukowych
TEO wydaje książkę pt. „Wybrane społeczne i polityczne aspekty wyborów w Polsce w latach 2014-2015” pod red. Dariusza Skrzypińskiego
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Organizacja wyjazdu badawczego studentów Zarządzania Projektami Społecznymi w ramach programu: „Projektu społeczne w działaniu, w Dolinie Baryczy”, 31.05-1.06.2017 r. Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo dla D

2016

Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Realizacja projektu „Młodzi w grze. Podniesienie kompetencji obywatelskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Bolesławcu, Oławie, Ostrowie Wielkopolskim, Sycowie, Ząbkowicach Śląskich i Żmigrodzie

2015

Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Realizacja projektu pt. "Pionierzy na 'Dzikim Zachodzie'. Popularyzacja wiedzy o Wrocławiu z lat powojennych (1945-1948)", w ramach programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski
Organizacja szkoleń
Realizacja cyklu szkoleń, wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju Społecznego Cooperante, dla studentów kierunków ścisłych z zakresu kompetencji miękkich pt. Praca w zespole - warsztaty dla studentów kierunków ścisłych

2014

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Współorganizacja, wraz z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, XII konferencji naukowej „Marketing polityczny w sztywnym gorsecie mediów”
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Partner konferencji „Upodmiotowiony wyborca vs uprzedmiotowiony obywatel”
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Partner konferencji „7 International Central and East European Communication and Media Conference”
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Partner konferencji „Polityka publiczna - aspekty teoretyczne i wyzwania praktyki”
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Partner konferencji „The crisis of modern state on the Catalan and Scotland example”
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Partner konferencji „Perspektywy badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych: nowe punkty odniesienia nowe rozdanie, nowe strategie”
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Partner konferencji „Konsolidacja - czy tylko demokracji?”
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Realizacja projektu „Młodzi w grze. Podniesienie kompetencji obywatelskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Oławie, Oleśnicy i Wołczynie”
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie udziału w XII Konferencji Marketingowej „Marketing w sztywnym gorsecie mediów”, Kielce 20-21.03.2014
Dofinansowanie publikacji naukowych
Dofinansowanie publikacji Europejska scena partyjna i jej aktorzy,  red. A. Pacześniak, R. Wiszniowski
Dofinansowanie publikacji naukowych
Dofinansowanie publikacji Marketing polityczny w sztywnym gorsecie mediów red. nauk. A. Kasińska-Metryka
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Organizacja, wraz z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wystawy pt. „Od PRL-u do III Rzeczpospolitej. W 25. Rocznicę wydarzeń 1989 roku”, dla uczniów szkół średnich

2013

Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Współfinansowanie konferencji naukowej „Polityka społeczna w działaniu”, Niemcza, 26-27.09.2013
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Współfinansowanie wyjazdu doktoranta Instytutu Politologii na konferencję naukową „Wdzięk Wenus, siła Marsa? Euro-Atlantycka wizja ładu światowego”, Stary Sącz, 15-17.05.2013. Inicjatywa wsparcia rozwoju doktorantów i studentów politologii
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Towarzystwo Edukacji Europejskiej weszło w skład konsorcjum w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Innowacje społeczne”
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Organizacja obywatelskiej debaty dotyczącej rad osiedli
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Organizacja konferencji naukowej „Kryzys marketingu politycznego”

2012

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Współorganizacja, wraz z Fundacją BRE Banku, X Jubileuszowej Konferencji Marketingowej „Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji i prognoz”, Kielce-Rytwiany, marzec 2012
Dofinansowanie publikacji naukowych
Współfinansowanie wydania książki Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce. Analiza i detale (autorzy: Monika Gładoch, Jarosław Kulbat, Michał Kuszyk, Maciej Olejnik, Jacek Sroka, Aldona Wiktorska-Święcka, Robert Wiszniowski, Marek Wrób
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Utworzenie platformy e-demokracja (www.edemokracja-polska.com, http://www.facebook.com/EdemokracjaPolska), w celu popularyzacji wiedzy z zakresu samorządu terytorialnego, marketingu terytorialnego i kampanii wyborczych

2006

Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Politologii „50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce”, 30-31.03.2006

2005

Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Karczowiskach „Politologia w Polsce”, 27-29.09.2005
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Dofinansowanie wydania gazetki studenckiej „Koszmarowa” redagowanej przez Organizację Uniwersytecką „Forum”
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Politologii.

2004

Dofinansowanie publikacji naukowych
Zakup publikacji zagranicznych
Dofinansowanie publikacji naukowych
Sfinansowanie publikacji Świat Europa, Dolny Śląsk
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie programu informacyjnego na temat integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską dla szkolnej młodzieży Dolnego Śląska. Program zrealizowany przez Akademickie Centrum Informacji
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie międzynarodowych warsztatów studenckich „Exit from Censorship. The Medials Role in Post-Soviet Transitions”

2003

Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Politologii
Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich
Dofinansowanie organizowanego na Wydziale Nauk Społecznych Ogólnopolskiego Parareferendum w czasie trwania Dni Europejskich
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie organizowanej przez Forum Studentów Nauk Politycznych konferencji „Informacja w XXI wieku – media, przedsiębiorczość, społeczeństwo”
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie udziału trzech studentów Instytutu Politologii w konferencji „Patologie w życiu politycznym” organizowanej przez Uniwersytet Śląski

2001

Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Politologii organizowanej przez Koło Młodych Politologów

2000

Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Politologii „Prawa człowieka w Europie u progu XXI wieku”

1999

Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie konferencji naukowej Koła Młodych Politologów „Priorytety Geopolityczne Polski. Perspektywy Międzynarodowej Współpracy”, 27-30 kwietnia

1998

Dofinansowanie publikacji naukowych
Sfinansowanie wydania broszury Koła Młodych Politologów „POLITICUS”
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Politologii organizowanej Koła Młodych Politologów
Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Dofinansowanie udziału studentów Koła Młodych Politologów w konferencji naukowej w Monachium, 18-24.01.1998

1997

Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych
Dofinansowanie publikacji naukowych
Zakup publikacji zagranicznych dla Instytut Nauk Politycznych
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych

1996

Dofinansowanie publikacji naukowych
Zakupu zagranicznych publikacji dla Instytut Nauk Politycznych.
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych.
Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych
Organizacja Międzynarodowej Konferencji „A New Europe Image of the Democratic Order. Democracy as a Precondition for a New Europe”, Wrocław – Jamrozowa Polana, wrzesień 1996
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych.
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych.

1995

Dofinansowanie konferencji i warsztatów
Finansowanie działalności Koła Młodych Politologów.
Dofinansowanie publikacji naukowych
Dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej  Postzimnowojenna Europa. Publikacja zawiera materiały z konferencji organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych.
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych.
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych.
Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych.

1994

Organizacja szkoleń
Organizacja kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w Instytucie Nauk Politycznych.