plakat

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym gmin powiatu wrocławskiego - EDYCJA II"

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !!!

Harmonogram zajęć:

 1. 26 kwietnia 2024 r.
 2. 10 maja 2024 r.
 3. 24 maja 2024 r.
 4. 7 czerwca 2024 r.
 5. 20 września 2024 r.
 6. 4 października 2024 r.
 7. 18 października 2024 r. 

Szkolenia realizowane są w godzinach: 9.00 - 15.00

Miejsce realizacji szkoleń: Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3, Wrocław 

  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Upowszechnianie mediacji EDYCJA II.pdf (PDF, 0.23MB)

Aktualne działania

 • Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych 2024

  TEO organizuje konferencję naukową pt. „Sejmiki województw w polskich systemach politycznych” – styczeń 2024 r.

  Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych badań dotyczących problematyki samorządów województw w Polsce oraz wymiana doświadczeń między środowiskiem naukowym i reprezentantami władzy publicznej. W wydarzeniu wezmą udział badacze, reprezentanci władz samorządowych, dziennikarze, studenci.
  Naszymi partnerami są Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział we Wrocławiu.
  Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka II”, nr KONF/SN/0511/2023/01.

 • Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych 2024

  TEO realizuje projekt „Regiony i ich samorządy. Tradycja, rola, reprezentacja mieszkańców” 2023 - 2025

  Celem projektu „Regiony i ich samorządy. Tradycja, rola, reprezentacja mieszkańców” jest upowszechnienie wiedzy na temat sejmików województw w Polsce. Opowiemy o historii polskich sejmików oraz obecnej roli i znaczeniu samorządów województw. 
  Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II NdS-II/SN/0110/2023/01.
  Więcej na regiony.teo-wroclaw.pl

 • Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich 2024

  Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym gmin powiatu wrocławskiego - EDYCJA II

  Projekt „Upowszechnianie mediacji jako alternatywy rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym gmin powiatu wrocławskiego – EDYCJA II” realizowany jest w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego: podniesienie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego . Projekt współfinansowany jest przez powiat wrocławski, obejmuje swym zasięgiem teren powiatu wrocławskiego. Okres realizacji Projektu: 1 marca 2024 r. – 31 października 2024 r. Realizatorem Projektu jest stowarzyszenie Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej.

Cel

online meeting graphic

Za główny cel swojej działalności TEO uznało podejmowanie wszelkich działań zmierzających do prowadzenia edukacji obywatelskiej i popularyzacji wśród różnych grup obywateli wartości demokratycznych. 
Do innych celów Towarzystwa należy zaliczyć:

 • rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o polityce, politologii, nauk społecznych, humanistycznych i obszarowo pokrewnych; 
 • wymianę doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki, zajmującymi się polityką; 
 • podnoszenie rangi nauk społecznych w działalności naukowej i dydaktycznej.

 

Nasze działania w liczbach

Organizacja szkoleń

17

Organizacja szkoleń

Dofinansowanie konferencji i warsztatów

17

Dofinansowanie konferencji i warsztatów

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych

14

Organizacja i współorganizacja konferencji naukowych

Dofinansowanie publikacji naukowych

12

Dofinansowanie publikacji naukowych

Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich

13

Realizacja projektów edukacyjnych i popularyzatorskich