Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej

online meeting graphic

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej – TEO – powstało w 1994 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz grupy studentów Instytutu. Członkami TEO są uznani przedstawiciele polskiej politologii, jej adepci, a także aktywiści polityczni i społeczni. Choć obszarem działań TEO jest Rzeczpospolita Polska, to szczególną uwagę kieruje na teren Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego.

Podstawowym celem działalności TEO jest popularyzacja wartości demokratycznych wśród różnych grup obywateli. Do celów Towarzystwa należy również rozwijanie i popularyzacja wiedzy o polityce, politologii, nauk społecznych, humanistycznych i dyscyplin pokrewnych, podnoszenie rangi nauk społecznych w działalności naukowej i dydaktycznej oraz wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki, zajmującymi się polityką.

Działania TEO podejmowane są w sposób ciągły i są adresowane do każdej grupy społecznej odczuwającej niedostatek wiedzy obywatelskiej. Realizujemy zadania, korzystając zarówno z dotacji publicznych jak i zasobów własnych. Część naszych projektów realizowaliśmy w sposób wolontaryjny.

Pobierz statut TEO: 

  Statut Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej (PDF, 2.1MB)

Wesprzyj nas darowizną! 

Twoje zaangażowanie jest dla nas ważne. Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Numer konta bankowego:

76 2030 0045 1110 0000 0390 7740

PBK Paribas Planet

Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej