Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

TEO - Poznajmy się

TEO – Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej (KRS 0000236674) powstało w 1994 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz grupy studentów tego kierunku. Zarejestrowane zostało w dniu 10 marca 1994 r. W skład TEO wchodzą wybitni polscy politolodzy. Obecnie przewodniczącym jest dr hab. Eugeniusz Młyniec.

Za główny cel swojej działalności TEO uznało podejmowanie wszelkich działań zmierzających do prowadzenia edukacji obywatelskiej i popularyzacji wśród różnych grup obywateli wartości demokratycznych. Do innych celów Towarzystwa należy zaliczyć: rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o polityce, politologii, nauk społecznych, humanistycznych i obszarowo pokrewnych, wymianę doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki, zajmującymi się polityką, podnoszenie rangi nauk społecznych w działalności naukowej i dydaktycznej.

TEO swoje działania kieruje do każdej grupy społecznej, w której dostrzega braki związane z wiedzą obywatelską. Prowadziło projekty skierowane do osób dorosłych odnośnie wyborów do rad osiedli jak i projekty skierowane do młodzieży. Terenem działań TEO jest obszar całego kraju, a szczególnie Dolnego Śląska i jego bliskiego sąsiedztwa (woj. opolskie). Członkami TEO są profesorowie, doktorzy, doktoranci i studenci posiadający szerokie kompetencję i wiedzę m.in. z zakresu politologii, społeczeństwa lokalnego, historii. Są to nie tylko teoretycy ale również praktycy biorący udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych i prorozwojowych.

Działania TEO podejmowane są w sposób ciągły. Realizujemy zadania, korzystając zarówno z dotacji publicznych jak i zasobów własnych. Część naszych projektów realizowaliśmy również w sposób wolontaryjny.