Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wizja NATO XXI wieku

Czy organizacja utworzona tuż po drugiej wojnie światowej jest w stanie poradzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami? Na to – oraz inne – pytania będą się starali odpowiedzieć eksperci, studenci, doktoranci oraz doktorzy w ramach konferencji „Wizja NATO XXI wieku”, która odbędzie się 16-17 maja 2016 roku na Instytucie Politologii.

Organizatorzy, Studenckie Koło Naukowe „Patriam Salutis”, przygotowali dwudniową konferencję, w której zostaną poruszone najważniejsze kwestie, dotyczące NATO jako gwaranta bezpieczeństwa międzynarodowego na obszarze euroatlantyckim. Temat bardzo na czasie, zwłaszcza ze zbliżającym się lipcowym szczytem NATO w Warszawie.

Szeroki zakres tematyczny, od kryzysu tożsamości NATO przez potrzebę odnalezienia się w nowej roli na arenie międzynarodowej aż po mechanizmy działania, koncepcje rozwoju oraz wyzwania, stojące przed NATO w XXI wieku, gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza w towarzystwie zaproszonych gości, wśród których znajdują się: poseł Tomasz Siemoniak, prof. Edward Haliżak (UW) , dr Marek Madej (UW), przedstawiciele think-tanków oraz Wojska Polskiego.

O Nowym Zarządzaniu Publicznym w Instytucie Politologii UWr

 

„New Public Governance in the Visegrád Group (V4) - from a traditional model to the paradigm of professionalism?” to tytuł konferencji naukowej podsumowującej projekt badawczy „New Public Governance in the Visegrád Group (V4)” realizowany w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie dwudniowych obrad (17-18 września br.) reprezentanci czołowych polskich, czeskich, słowackich i węgierskich uniwersytetów starali się zdefiniować szanse i zagrożenia związane z implementacją założeń Nowego Zarządzania Publicznego w państwach Grupie Wyszehradzkiej.

Międzynarodowa konferencja, objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz Ambasadora Republiki Czeskiej w Polsce dra Jakuba Karfika, stworzyła warunki dla wymiany poglądów oraz opinii na temat nie tylko teoretycznego, ale również praktycznego wymiaru zarządzania publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. W imieniu wrocławskiego środowiska politologicznego gości z kraju i zagranicy przywitał Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Robert Alberski. Wprowadzenie do dyskusji zaprezentował prof. Robert Wiszniowski - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik naukowy projektu.

- Rosnące znaczenie koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego sprawia, że zmianie ulega sposób, w jaki funkcjonują nie tylko nastawione na zysk podmioty komercyjne, ale również instytucje państwowe. Szczególne znaczenie ma perspektywa załamania dotychczasowych, tradycyjnych mechanizmów sprawowania władzy i, co z tym związane, zaspokajania zbiorowych potrzeb obywateli - zauważył prof. Wiszniowski - Stąd też idea organizacji obrad w międzynarodowym gronie.

Szeroki, interdyscyplinarny ogląd problematyki umożliwił udział badaczy - specjalistów w zakresie zarządzania publicznego - reprezentujących uczelnie z wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej. Równie istotny, bo praktyczny wymiar będą miały spostrzeżenia i uwagi zaproszonych przedstawicieli administracji samorządowej oraz środowiska biznesu. Całość obrad, podzielonych na pięć tematycznych sesji problemowych, uzupełniała ożywiona dyskusja prowadzona w formie tzw. okrągłego stołu.

Na pierwszy dzień konferencji przewidziano cztery sesje planarne. W ramach pierwszej z nich „New Public Governance from the perspective of V4” omówione zostały najważniejsze, węzłowe uwarunkowania rozwoju koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Szczególna uwaga została poświęcona perspektywom wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie public governance. Druga sesja zatytułowana „Public governance - the traditions and evolutions” koncentrowała się na zauważalnych, coraz częściej akcentowanych zmianach w sposobach definiowania nie tylko roli, ale również ciągle poszerzanego katalogu zadań podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Kluczowe znaczenie miała refleksja nad mechanizmami funkcjonowania instytucji publicznych i, co z tym związane, ich ograniczoną zdolnością do zaspokajania zbiorowych potrzeb obywateli. W ramach trzeciej sesji pt. „Governance at the local level” uczestnicy konferencji analizowali dobre i złe praktyki zarzadzania publicznego na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Dyskusja koncentrowała się na nie tylko wewnętrznych (krajowych) uwarunkowaniach implementacji podejścia governance w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, ale również uregulowaniach międzynarodowych. Zestawienie i porównanie różnych, choć ściśle ze sobą powiązanych obszarów funkcjonowania państw Grupy Wyszehradzkiej stało się przedmiotem analiz prowadzonych w ramach czwartej, ostatniej sesji „Theory and practise of public management in the V4 countries”.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja „Economic and social dimension of public management”. Jej uczestnicy analizowali te obszary funkcjonowania instytucji i organów władzy publicznej, które, zgodnie z podejściem governance, mogą wpływać na skuteczność i efektywność zarządzania finansami publicznymi. Dwudniową konferencję zakończyły obrady okrągłego „Public governance - opportunities and barriers to implementation”. Dyskusja prowadzona w gronie teoretyków i praktyków zarządzania publicznego, pozwoliła na definiowanie potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a instytucjami publicznymi i prywatnymi państw Grupy Wyszehradzkiej. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę pespektywę wykorzystania zaplecza eksperckiego, jakim dysponują uczelnie.

Transmitowane online obrady spotkały się z żywym zainteresowaniem nie tylko pracowników naukowych, ale również praktyków oraz studentów i doktorantów.

Organizacja konferencji stanowiła rezultat pracy międzynarodowego zespołu badawczego tworzonego przez reprezentantów Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. Robert Wiszniowski i mgr Kamil Glinka), Uniwersytetu w Szegedzie (prof. Edit Soós), Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (prof. Darina Molová i dr Pavol Baboš), Uniwersytet Masaryka w Brnie (prof. Lubomir Kopeček i mgr Jakub Morávek). Jej wymiernym rezultatem będzie recenzowana, międzynarodowa praca zbiorowa, zawierająca referaty wygłoszone w czasie dwudniowych obrad.

Organizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach konkursu Small Grant Project oraz Towarzystwa Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu.

 

Kamil Glinka

 

www.visegradfund.org

 

 

Changing Media and Democracy: 25 Years of Media Freedom and Public Sphere in Central and East Europe

Międzynarodowa konferencja naukowa Changing Media and Democracy: 25 Years of Media Freedom and Public Sphere in Central and East Europe (Zmiana w mediach i demokracja: 25 lat wolnych mediów i sfery publicznej w Europie Środkowej i Wschodniej).  Organizatorem jest Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa Instytutu Politologii.  Na konferencji wygłosi referaty prawie 200 naukowców, badaczy i praktyków mediów ze wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także z Europy Zachodniej, obu Ameryk, Afryki i Azji. Obecne będą też polskie i światowe sławy naukowe w obszarze medioznawstwa i politologii, w tym: Jane L. Curry, Wolfgang Donsbach, Peter Gross, David H. Weaver i wielu innych. Instytut Politologii reprezentuje w tym gronie prof. Andrzej Antoszewski.

Organizatorami konferencji, oprócz Instytutu Politologii są: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Komunikacją i Edukacją (ECREA) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Komunikologiczne (ICA).  Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Patronami konferencji są również: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, a partnerami – Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie, portal www.wroclaw.pl i inni. 

Marketing polityczny w sztywnym gorsecie mediów

 

XII Ogólnopolska Konferencja Marketingowa Marketing polityczny w sztywnym gorsecie mediów  odbyła się 20 i 21 marca 2014 roku w Centrum Biznesu  i Przedsiębiorczości UJK. Organizatorami konferencji był Instytut Nauk Politycznych WZiA UJK w Kielcach, Instytut  Politologii WNS UWr, Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu oraz SKN „Societas”. Spotkanie poświęcone było problematyce relacji polityki ze środkami masowego przekazu, a zwłaszcza tabloidyzacji życia politycznego, wykorzystania Internetu i najnowszych narzędzi marketingowych. Konferencja skierowana była do szerokiego grona osób zajmujących się marketingiem politycznym, w szczególności studentów i doktorantów politologii. Na konferencji członek TEO Pan Kamil Glinka przedstawił referat W służbie władzy czy społeczeństwa? Media lokalne w wyborach samorządowych w Wałbrzychu.

Upodmiotowiony wyborca versus uprzedmiotowiony obywatel

Upodmiotowiony wyborca

Konferencja Upodmiotowiony wyborca versus uprzedmiotowiony obywatel organizowana jest przez Zakład Badania Aktywności Politycznej Instytutu Politologii UWr. Przedmiotem konferencji z udziałem naukowców i praktyków z Wrocławia, Warszawy, Katowic i Szczecina są kwestie związane z kryteriami i mechanizmami segmentacji i pozycjonowania na polskim rynku politycznym. Konferencja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

2021  Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej   globbersthemes joomla templates